Waar staat give IT away voor?

USED IT FOR RARE DISEASES

Zie je soms afgedankt IT-materiaal 'rondhangen' in je bedrijf? Dan weet je wellicht dat het voornemen 'om er ooit nog iets nuttigs mee te doen' zelden tot uitvoering komt. De oplossing? Schenk het IT-materiaal dat je niet meer nodig hebt aan 'give IT away'. Een gouden zet voor het milieu en voor alle mensen in België met een zeldzame ziekte!

Welk IT-materiaal komt in aanmerking?

Grote partijen desktops, laptops, servers, netwerkinfrastructuur …

Wat gebeurt er met het IT-materiaal dat je schenkt?

Een gespecialiseerde firma haalt het gratis op en verwijdert vakkundig alle data. Wat nog bruikbaar is, wordt verwerkt in tweedehandscomputers. Wat niet meer bruikbaar is, wordt zorgvuldig gesorteerd voor recyclage volgens de strengste milieunormen.

Wat is de winst voor het milieu?

De productie van nieuw IT-materiaal verslindt gigantisch veel energie en grondstoffen. Gooi je dat materiaal na gebruik gewoon weg, dan komt daar nog het afvalprobleem bovenop. Geef je je IT-materiaal een tweede leven, dan spaar je energie en grondstoffen én verklein je de elektronische afvalberg.

Wat is de winst voor je medemens?

Het bedrijf dat jouw IT-materiaal verwerkt en daarna verkoopt, schenkt de winst aan Radiorg, de Belgische koepelvereniging voor mensen met een zeldzame ziekte.

Wat is de winst voor je bedrijf?

Door je IT-materiaal aan 'give IT away' te schenken toont je bedrijf zich milieubewust en sociaal betrokken. Een engagement dat jullie klanten, medewerkers en andere stakeholders zeker zullen appreciëren en dat een prominente plaats verdient in jullie corporate social responsibility-strategie en -communicatie.